Aktuelno

NACIONALNI PARKOVI CRNE GORE

Biogradska gora - Skadarsko jezero - Durmitor - Lovćen - Prokletije

img

O nama

 

Nacionalni parkovi su predjeli posebne ljepote i značajnih i rijetkih prirodnih pojava. Oni čine ekološku i geografsku cjelinu koja se posebnim zakonom izdvaja i štiti. Prostori nacionalnih parkova Durmitora, Biogradske gore, Skadarskog jezera, Lovćena i Prokletija čine 7,7% teritorije Crne Gore.

Svaki nacionalni park karakteriše specifična prirodna i kulturna baština. Nacionalni parkovi su odgovorni za zaštitu i upravljanje, pripremu i implementaciju programa zaštite, kontrolu korišćenja prirodnih resursa, utvrđivanje unutrašnjih pravila i promociju, u skladu sa relevantnim zakonima i aktima.

Zahvaljujući svojim vrijednostima, nacionalni parkovi imaju ne samo nacionalni već i međunarodni značaj.
Tako se nacionalni park Durmitor sa kanjonom rijeke Tare, od 1980. godine, nalazi na UNESCO-voj Listi svjetske prirodne baštine.
 
Rijeka Tara ima status Rezervata biosfere (MAB) od 1977. godine. Nacionalni park Skadarsko jezero ima status Značajnog ornitološkog područja (IBA) od 1989. godine, a 1995. godine je upisan na Svjetsku listu močvara od međunarodnog značaja (RAMSAR).

Član su Europark federacije, međunarodne organizacije nacionalnih parkova, sa sjedištem u Grafenu u Njemačkoj, sa preko 400 članica iz 40 zemalja Evrope. Takođe, od 2013. godine Javno preduzeće za nacionalne parkove (JPNPCG) postalo je član Međunarodne unije za zaštitu prirode IUCN - najveće svjetske mreže organizacija i stručnjaka za zaštitu prirode.

 

5
PARKOVA

400000
POSJETILACA GODIŠNJE

115
ŽIVOTINJSKIH VRSTA

136
BILJNIH VRSTA

Nacionalni parkovi Crne Gore u tvom džepu

Preuzmite Android aplikaciju i krenute u avanturu kroz pet nacionalnih parkova u Crnoj Gori. Mapa nacionalnih parkova, virtuelna tura, flora i fauna su samo dio sadržaja koji možete pronaći

BROŠURE

Brošure JP Nacionalni parkovi Crne Gore

Nacionalni Parkovi Crne Gore -

PARTNERI NACIONALNIH PARKOVA CRNE GORE