Logo_nacionalniParkovi_
  webfest2011_baner

 

line

Panoramski putevi

Panoramski_putevi

You Tube

You_Tube

Brošura - monitoring

monitoring

Početna Aktuelno Predstavljene novine prijedloga Zakona o slatkovodnom ribarstvu

Predstavljene novine prijedloga Zakona o slatkovodnom ribarstvu

sastanak_min_polj_2

Imajući u vidu da je upravo usvojen Prijedlog zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi od strane Vlade Crne Gore, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja inicirali su sastanak u cilju predstavljanja novina od značaja za razvoj slatkovodnog ribarstva i njihove kvalitetne primjene.

Na sastanku koji je održan u Upravi JPNPCG, u Podgorici, 30. januara 2018. godine, Slavica Pavlović generalna direktorica Direktorata za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja sa saradnicima ukratko je predstavila novine prijedloga Zakona koji se odnosi na sve nacionalne parkove Crne Gore, posebno NP Skadarsko jezero.

Novim prijedlogom Zakona koji će biti u Skupštinskoj proceduri do aprila, propisana su, između ostalog, veća ovlašćenja za ribočuvare jer će biti u mogućnosti da izdaju prekršajnu i krivičnu prijavu. U tom cilju, pripremljeni su formulari koje će popunjavati i planirana je dodatna obuka kako bi ih na valjan način kompletirali i procesuirali ka nadležnim organima.

Predstavnici JPNPCG su istakli značaj novina prijedloga Zakona kojim će se kvalitetnije urediti ova oblast, te da je u tom pravcu održano nekoliko sastanaka sa zaposlenima u Službi fizičke zaštite u cilju predstavljanja i upoznavanja sa novim ovlašćenjima. Takođe su podsjetili da je ribolovni zabran u NP Skadarsko jezero u periodu od 15. marta do 15. maja i da će u tom pravcu JPNPCG-NP Skadarsko jezero preduzimati sve zakonom propisane mjere i radnje u cilju očuvanja ovog prostora.

Predstavnici MPRR su takođe podsjetili na aktivnosti Radne grupe u okviru Akcionog plana za borbu protiv krivolova i istakli značaj predstavnika NP Skadarsko jezero u suzbijanju nelegalnih aktivnosti u ovom prekograničnom prirodnom području. Takođe, u formiranju je radna grupa koja će shodno zahtjevima novog Zakona do kraja aprila definisati ribolovne zone, revire, specifikacije alata i načine obavljanja ribolova. U cilju postizanja efikasnijih rezulata u očuvanju Jezera, zaključeno je da je neophodna čvršća saradnja svih ključnih činilaca koji učestvuju u zaštiti i očuvanju Skadarskog jezera.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja će u okviru nastavka projekta u saradnji sa Njemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GIZ) pripremiti prijedlog projekta u cilju iznalaženja dodatnih sredstava za izradu nedostajuće ribolovne osnove za Skadarsko jezero, opremanje Službe zaštite i unapređenja rada sa udruženjima ribara.

Nacrt Zakona o slatkovodnom ribarstvu biće u Skupštinskoj proceduri do aprila.

Sastanku su prisustvovali ispred MPRR Deniz Frljučkić savjetnik za informacione sisteme u ribarstvu i Nikol Bajčeta savjetnica za slatkovodno ribarstvo, te ispred JPNPCG, Azra Vuković predsjednica Upravnog odbora, Milan Popadić pomoćnik direktora JP, Aleksandar Mijović šef Službe za zaštitu prirodne i kulturne baštine i održivi razvoj i Stevan Marić stručni saradnik za oblast ribarstva.

PR Služba

Mapa

mapa

line_green2

gifHeader_02gifHeader_03gifHeader_04gifHeader_05logoi-dopuna2gifHeader_07gifHeader_08gifHeader_09logo_dopuna