Ulaznica (uključujući posjetu Centru za posjetioce, edukativnih staza) – izuzev za djecu do 7 godina 2,00 €

Ulaznica za organizovane grupe učenika, studenata, penzionera, sindikalnih organizacija i planinarskih društava
(uključujući posjetu Centru za posjetioce, edukativnih staza) – uz pisani zahtjev i odobrenje direktora Parka 1,50 €

Iznajmljivanje bicikla 2,00 € / h
Iznajmljivanje bicikla 8,00 € / dan
Korišćenje usluga vodiča 60,00 € / 4 h
Korišćenje usluga vodiča 100,00 € / 8 h
Iznajmljivanje krplji 4,00 € / dan
Iznajmljivanje štapova za pješačenje 3,00 € / dan
Smještaj (bungalov) 30,00 € / dan

Kampovanje
– Korišćenje prostora za postavljanje šatora 3,00 € / dan
– Kamp prikolica 10,00 € / dan

Korišćenje uređenih kamp prostora 10,00 € / dan

Loženje vatre na posebno uređenim mjestima (u cijenu uključena potrebna količina drveta) 5,00 € / dan

Džiping ture 20,00 € / dan